Adatkezelési szabályzat

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az Adatkezelési Szabályzat a Czegle-Club Kereskedelmi és szolgáltató Kft. weboldalán (a továbbiakban: weboldal) a kapcsolatfelvétel során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJA

A Megrendelő a weboldalon történő kapcsolatfelvétel leadásakor hozzájárulását adja a kapcsolódó adatai kezeléséhez.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Czegle-Club Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Megrendelő megadott adatait kizárólag a Megrendelő megrendelésének teljesítéséhez, valamint a megrendelő által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.

4. AZ ADATKEZELŐ

A vevő adatait a weboldal üzemeltetője, a Czegle-Club Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4432 Nyíregyháza, Kincs utca 17..; Cg.15-09-068135; adószám: 12976384-2-15) kezeli.

Elérhetőségek:
Postai úton: 4432 Nyíregyháza, Kincs utca 17.
E-mailben: info@partycasino.hu
Telefonszám: 06-30-773-96-91

5. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

A Czegle-Club Kereskedelmi és szolgáltató Kft. kapcsolatfelvétel során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a Megrendelő, az adatkezelő, férhet hozzá. A fentieken túlmenően a Czegle-Club Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett. Az adatkezelés kezdete a Megrendelő első kapcsolat-felvételi e-mail-je, vagy telefonhívása. Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a megrendelő ezirányú kezdeményezésére.

6. KAPCSOLATFELVÉTELI ADATOK

A weboldal látogatóinak a kapcsolatfelvétel során meg kell adniuk személyes adataikat (nevüket, e-mail címüket, telefonszámukat.) Ezen adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében tárolja az adatkezelő, harmadik személy részére semmilyen esetben nem adja át.

7. A KAPCSOLAT MEGSZÜNTETÉSE

A Czegle-Club Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel történő kommunikáció visszautasítására a Megrendelőnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- e-mailben a info@partycasino.hu címre vagy
- levélpostai küldemény útján a 4432 Nyíregyháza, Kincs utca 17. címen

8. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat a jelen Szabályzat 7. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével. A Czegle-Club Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vevőt tájékoztatja.

Érvényes: 2014.02.21.